Kodutehnika kogumist Eestis korraldavad Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus MTÜ (tel 648 4335) ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu (tel 633 9244).
Tööriistad24 (Estcon OÜ) MTÜ Eesti Elektroonikaromu lepinguline partner.
E-poest Tööriistad24 ostetud elektroonika kaupade eest on tasutud jäätekäitlustasud ja jäätmete käitlemise eest vastutab MTÜ Eesti Elektroonikaromu

Eesti Elektroonikaromu opereerib üleriigilist EE-seadmete kogumisvõrku. EE-seadmete tarbijad saavad oma elektroonikaromud kogumispunktidesse ära anda TASUTA.
Kõik kogumispunktides kokku kogutavad elektroonikaromud suunatakse edasisse käitlusesse ning taaskasutusse vastavalt õigusaktides sätestatud korrale.

Kogumispunktides tasuta vastuvõetavate seadmete nimekirja kuuluvad:

suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms);
väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
kodused IT & telekomseadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms);
tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid;
elektritööriistad (va. tööstuslikud);
elektrilised mänguasjad;
seire ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms)

Siit leiad kogumispunktide asukohad kuhu saab tasuta viia vana elektroonika, elektroonikaromud, kasutatud akud ja kasutatud patareid

Patareid, akud, kemikaalid jt ohtlikud olmejäätmed

Ohtlikud jäätmed tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunktidesse, anda üle ohtlike jäätmete kogumisringi käigus või anda üle ohtlike jäätmete käitlusluba omavale ettevõttele.

Jäätmeseadusest tulenevalt on ka patareide tootjad kohustatud kasutatud patareid tasuta tagasi võtma müügikohtade kaudu, varustades turustajat kogumiseks vajaliku kogumismahutiga.
Sellest lähtuvalt peavad kõik patareide müügikohad (kauplused, kioskid jne) tasuta tagasi võtma kasutatud patareid sõltumata sellest, kas ostetakse uusi patareisid või mitte.