14-päevane tagastusõigus

Kliendil on õigus e-poest ostetud kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või kauba pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest (välja arvatud eritellimuskaubad).

14-päevane tagastusõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. Juriidiline isik võib lepingust taganeda, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud (oluline lepingurikkumine).

Müügilepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab klient teatama oma soovist e-posti teel: info@tooriistad24.ee.

E-kirjas tuleb märkida järgmine teave:
– tellimuse number
– kauba kättesaamise kuupäev
– kliendi nimi
– tagastatava kauba täpne nimetus.

Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Iga tagasiside aitab parandada kaupade kvaliteeti.

Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.

Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Kaubad tuleb tagastada originaalpakendis. Tagastatav kaup (s.h tarvikud) peab olema kasutamata ja rikkumata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil. 

Kliendil ei ole õigus tagastada:

– kaupu, mis ei kuulu pärast pakendi avamist tagastamisele hügieenilistel põhjustel;
– tellitud ja juba osutatud teenust;


Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates sellest, kui müüjale on tagastatud lepingu esemeks olnud asi. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. 

Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

Kogu kauba tagastamise kulu kannab klient, v.a. juhtudel kui:
– kaup on kahjustusega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel;
– kaup ei vasta kliendi tellimuses olevale tootele (s.t. saadeti vale toode)

Juhul, kui klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14 päeva jooksul peale vastava avalduse esitamist.

PS! Kliendil ei ole õigus taganeda talle spetsiaalselt tellitud toodetest mis ei esine Tööriistad24 tavasortimendis.

Tööriistad24 jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul kui:
– kauba hind või omadused ei vasta tõele inimliku eksituse või tehniliste probleemide tõttu e-poe süsteemis
– tellitud kaup on tarnija laos otsas ning klient ei ole nõus pakutava asendustootega
-Tööriistad24 arvelduskontole ei ole laekunud ettemaksu tellimuse täitmiseks.