Müügitingimused

 
1. Üldine
1.1 Müügitingimustega kehtestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kaupade ostu ja müügi, tasumise, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ning muud sätted.
1.2 Müügitingimustes sätestamata osas lähtuvad Müüja ja Ostja õigusaktidest tulenevatest nõuetest.
1.3 Ostja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane füüsiline isik või isik, kes sooritab ostu juriidilise isiku nimel. 
1.4 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest kaupade ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 
2. Kauba- ja hinnainfo 
2.1 Teave kauba kohta on esitatud e-poes vahetult kauba juures. Kuvatud tootepildid võivad olla illustratiivse tähendusega ning erineda tegelikust tootest. Toodete kirjeldused ei pruugi olla piisavad, võib esineda tahtmatuid ebatäpsusi või puududa. Kahtluse korral ja täpsema info saamiseks, vajadusel, võtab ostja ühendust .  
2.2 Kaupade hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%. 
2.3 Müüjal on õigus igal ajal muuta kauba hindu. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või -hindade muutmist, kohustub Müüja tarnima kauba tellimuse esitamise hetkel kehtinud hindadega. 
 
3. Tellimuse vormistamine  
3.1 Kauba tellimiseks lisab Ostja soovitud kauba ostukorvi, valib tasumise ning kohaletoimetamise viisi ning täidab nõutud kontaktandmeväljad. 
3.2 Pärast tellimuse üle vaatamist Ostja kinnitab tellimuse, selle järel kuvatakse tasu suurus, mille saab tasuda arvega. 
3.3 Ostu eest on võimalik tasuda panga ülekandega, läbi Montonio Finance pangalinkide või kokkuleppel sularahas.
 
4. Müügilepingu jõustumine 
4.1 Müügileping loetakse sõlmituks ja see jõustub tellimuse kinnitamise järel tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole. 
4.2 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitab Müüja sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastab tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate edastamisest. 
4.3 Tellimus, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 
5. Kauba kohaletoimetamine 
5.1 Kaup tarnitakse Ostjale Eesti Vabariigi piires hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul.
5.2 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Müüja tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle valitud transpordi ettevõttele.
5.3 Tööriistad24 transpordi partneriteks on Omniva, DPD, Itella Smartpost ja OSC kuller.
 
6. Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine 
6.1 Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset tellimuse täitmist müügilepingust taganeda, siis teavitab ta sellest viivitamatult Müüjat kas telefoni teel või kirjalikult. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressile raivo@tooriistad.ee ning teate sisusse märkida tellimuse esitamise kuupäev, tellimuse number ja Ostja kontaktandmed (ees-, perekonnanimi, kontakttelefon). 
6.2 Pärast kauba kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. 
6.3 Tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui see on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata ja algpakendis (sh peab pakend olema avatud ettevaatlikult ja kahjustusteta).
6.4 Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on kirjeldatud p 6.3, sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. 
6.5 Kauba tagastamiseks esitab Ostja kirjaliku taganemisavalduse14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Avalduse võib koostada kas vabas vormis või kasutada tüüpvormi ja saata e-posti aadressile raivo@tooriistad24.ee .
6.6 Juhul kui Ostja taganeb tellimusest, kohustub ta tagastama kauba avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul.
6.7 Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui saadetud kaup ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode). 
6.8 Müüja tagastab Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14. päevaks arvates tagastatava kauba kättesaamisest kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud. 
6.9 Müüja võib keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva kauba tagasi saanud.
 
7. Pretensiooni esitamise õigus 
7.1 Müüja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale.
7.2 Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. 
7.3 Kui e-poest ostetud tootel on puudused, mille eest Müüja vastutab, siis Müüja parandab või asendab puudusega kauba. 
7.4 Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja Ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. 
7.5 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Müüja võtab Ostjaga ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. 
 
8. Isikuandmete töötlemine 
8.1 Ostja annab e-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda enda isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, aadress, e-posti aadress) ning edastada logistikapartnerile kauba kohaletoimetamiseks.
8.2 Müüja saadab Ostjale uudiskirju ning pakkumisi Ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi, sisestades veebilehel e-posti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. 
8.3 Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.
8.4 Estcon OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Estcon OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.
 
9. Vaidluste lahendamine 
9.1 Müüja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale. 
9.2 Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
9.3 Müüja vahendusel toodete ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. 
9.4 Kui Müüja on keeldunud Ostja kaebuse rahuldamisest või Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.
9.5 Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. 
9.6 Lisaks eelöeldule on Ostja õigus tekkinud vaidluste lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.